„Ke zbohatnutí vede náročná cesta a ještě těžší cesta
vede k udržení rodinného majetku po následující generace.“
Robert Schönfeld

Wealth and Asset Management

Komplexní správa majetku představuje službu pro klienty, jejichž majetky vyžadují jak každodenní péči, tak rozvážnou správu. Společně nacházíme řešení pro udržitelný rozvoj majetkového portfolia napříč generacemi.

Veškeré naše úsilí směřuje k naplnění vašich představ. Jsme zde pro každého klienta, jehož zájmy souzní s našimi hodnotami. Zvláště se však specializujeme na spolupráci s rodinami, kterým nabízíme služby šité na míru jejich specifickým potřebám.

i

Ze sbírek rodiny Schönfeldů

Wealth Management

Charakteristika správy

• Jsme jedineční v komplexnosti poskytovaných služeb: od řízení nemovitostních portfolií, podniků a výrobních firem, až po správu hotovosti a jejích toků.

• Zaručujeme unikátní řešení koncipovaná dle individuálních specifik každého klienta a jeho rodiny.

• Budujeme ochranu před neuváženými kroky potomků.

• Adresujeme hrozbu roztroušení majetku. Vytváříme formální rodinné ústavy jako prostředek k nastavení vztahů uvnitř rodiny do budoucna.

• Poskytujeme profesionální přístup správce, jehož prioritou je ochrana majetku klienta.

• Navrhujeme struktury s důrazem na filantropii a společenské postavení rodiny.

Nabídka

Správa všech tříd aktiv klienta formou
• fondů kvalifikovaných investorů
• nadačního fondu
• svěřenského fondu
• správy individuálních aktiv

Rodinná ústava
• nastavení rodinné struktury a mechanismů správy cestou formální rodinné ústavy

Prestiž rodiny
• vytváření společenského a vlivového statusu rodiny v dlouhodobém horizontu

Komplexní právní a daňové služby
• zajištění úzkého propojení právních a daňových služeb s cílem poskytnout privátním klientům a jejich rodinám ucelenou službu na jednom místě
• zabezpečení unikátní kombinace znalostí lokální i mezinárodní daňové problematiky a právní odbornosti

Výchova. Ten nejlepší způsob, jak nepromarnit a pečlivě spravovat dědictví.
i

Ze sbírek rodiny Schönfeldů

Aktiva klientů

Nemovitý majetek
• asset management
• property management
• facility management

Firemní aktiva
• asset management, M&A poradenství
• správa společností: dosahování dohodnutých, měřitelných výsledků s cílem dlouhodobého zvyšování hodnoty
• analýzy trhu a možností v oblasti joint ventures, fúzí či akvizic

Finanční majetek
• dlouhodobá aktivní správa majetku cestou diverzifikace a práce s riziky
• cash management a optimalizace cash flow
• financování

i

Ze sbírek rodiny Schönfeldů: August Bedřich Piepenhagen, olej