PRÁVNÍ INFORMACE

 

Internetové stránky a služby

Obsah těchto internetových stránek je určen pouze pro informačním účelům a k obecnému užití, a je provozován společností Schönfeld & Co Wealth and Asset Management, a.s., IČ: 08248737, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24472 (dále jen jako „Společnost“). Stránky mohou být bez předchozího upozornění upravovány a modifikovány.

 

Prohlášení

Společnost ani třetí strany negarantují přesnost, aktuálnost, věcnou správnost, úplnost a vhodnost informací a materiálů uvedených nebo nabízených za jakýmkoli účelem na těchto internetových stránkách. Uživatel bere na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby a naše Společnost se v zákonem povoleném rozsahu výslovně zříká veškeré odpovědnosti za případné nepřesnosti a chyby.

Veškeré informace a materiály uvedené na těchto internetových stránkách uživatel využívá zcela na své vlastní riziko, za něž neneseme odpovědnost. Je zcela na odpovědnosti uživatele, zda produkty, služby a informace dostupné na těchto stránkách splňují jeho konkrétní požadavky. 

 

Stránky a informace třetích stran

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Tyto odkazy vám mají usnadnit přístup k dalším informacím. Umístění odkazu však neznamená, že se s jeho obsahem ztotožňujeme. Za obsah internetových stránek dostupných pomocí odkazů neručíme.

 

Autorská práva

Tyto internetové stránky obsahují naše vlastní či řádně licencované materiály. Součástí těchto materiálů je mimo jiné i jejich design, rozvržení, podoba, vzhled a grafická úprava. Tento materiál lze reprodukovat výhradně v souladu s prohlášením o autorských právech.

Veškeré ochranné známky, které jsou zobrazeny na těchto internetových stránkách a které nevlastní provozovatel ani k nim nemá licenci, jsou řádně označeny.

 

Užití internetových stránek

Neoprávněné užití těchto internetových stránek může být předmětem náhrady škody nebo trestným činem. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno vytvářet k těmto internetovým stránkám odkaz z jiné stránky či dokumentu. Způsob užití těchto internetových stránek a veškeré případné spory z jejich užití vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

 

Absence nabídek

Společnost nepodléhá regulaci a prostřednictvím těchto stránek neposkytuje investiční ani jiné regulované služby. Informace a názory zde uvedené nepředstavují nabídku k prodeji ani nákupu cenných papírů či finančních nástrojů, ani nejsou investičními radami či radami pro investory a doporučeními jiného rázu ve vztahu k cenným papírům a jiným produktům.

 

Služby společnosti Schönfeld & Co Wealth and Asset Management, a.s.

Některé ze služeb, které jsou obecně zmíněny na těchto webových stránkách, podléhají v České republice i jiných jurisdikcích různým regulatorním omezením; takové služby jsou poskytovány a nabízeny pouze v těch jurisdikcích, ve kterých to tamější právní předpisy umožňují, a v souladu s takovými právními předpisy. V případě nesouhlasu s těmito podmínkami prosím opusťte tyto webové stránky.

 

Kontakt

Schönfeld & Co Wealth and Asset Management, a.s.
IČ: 082 48 737
se sídlem Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24472
e-mail: wm@schoenfeldco.com

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU