„Vítejte ve světě vrcholného umění: budování a spravování majetků ve staletích.“
Robert Schönfeld

Schönfeld & Co Wealth and Asset Management

Stavíme na časem prověřených zkušenostech se správou rodinného majetku po více než 700 let.

Prostřednictvím společnosti Schönfeld & Co Wealth and Asset Management bezpečně a udržitelně pečujeme o Váš majetek.

Usilujeme o rozvoj Vašeho portfolia napříč generacemi.

Protegens legatum. Heslo naší společnosti, jež v češtině znamená „ochraňující dědictví“, je poselstvím pro všechny, kdo mají za cíl vybudovat, zhodnotit, předat a udržitelně spravovat majetek.

Protegens Legatum

Ctíme unikátní příběh klienta a jeho bohatství, které přenášíme do dalších let. Vašim potomkům pomáháme rozvíjet legitimitu vlivu a zodpovědnosti.

Poskytujeme zázemí pro nastavení dlouhodobých principů. Věříme, že portfolio rodiny a jejího majetku vyžaduje mnohogenerační manažerský dohled.

„Pouze 15 % rodin dokáže úspěšně předat majetek další generaci. Méně než 10 % movitých rodin zachová své jmění déle než tři generace.“

i

Ze sbírek rodiny Schönfeldů: Alfons Mucha