„Čerpáme ze zkušeností rodu a předků.
Jsme prověřeni testem času jako málokdo v naší zemi.“
Robert Schönfeld

Rod Schönfeldů

Jsme rodina s mnohasetletou historií. Do českých zemí jsme dle záznamů přišli koncem 13. století ze Slezska.

Tak jako jiné staré rody na území Evropy, i my se hrdě hlásíme k symbolům reprezentujícím naši tradici a zásady.

Filosofií Schönfeldů je „Festina lente“, tedy „Spěchej pomalu“. S rozmyslem, odvahou a odhodláním. Ve stejném duchu si náš rod z pokolení na pokolení neochvějně předává tradice a majetky, kulturu a rozvahu při jejich správě.

Tři generace rodu Seidlitz von Schönfeld. Zleva: William Karl-Heinz, Robert Karel, Zdeněk Karel, Richard Bohumil

Festina Lente

Víme, že velká jmění nepřinášejí jen radost a požitek. Opakovaně jsme byli pronásledováni, vyháněni a zavíráni do vězení, ať jako protestantská rodina v katolické monarchii 17. století, či o tři sta let později coby šlechta nenáviděná komunistickou diktaturou.

Rozvaha a nebojácnost postavit se zlovůli jednotlivců i režimů tvoří součást identity, která drží principy rodu nad dočasným prospěchem jedné generace.

Schönfeldi vždy stáli pevně za svými principy a odvážně hájili odpovědnost za vše, co jim bylo svěřeno předchozími pokoleními.

Česká televize zachytila historii a současnost rodu Zejdliců ze Šenfeldu v dokumentární sérii ,,Modrá krev“.

Pořad lze zhlédnout zde.

Již několik staletí pečujeme o rozsáhlé movité i nemovité majetky. Tradičně se jednalo zejména o nájemní bydlení ve velkých městech, zemědělskou činnost či drobnou výrobu.

Od devadesátých let minulého století naše podnikání dynamicky expandovalo do oblastí digitálních technologií, obnovitelných zdrojů, i správy velkých komerčních nemovitostí.

Tak jako Schönfeldi kráčeli dějinami s majetky, které rozvíjeli a o jejichž výnosy se dělili se svým okolím, i nastupující generace zastoupená syny Richardem Bohumilem Mariou a Williamem Karl-Heinzem Michaelem bude provázet budoucí generace našich klientů v trpělivé práci při spravování jejich rodinných majetků.

Předej, co jsi převzal, a vždy buduj dále.
To je obchodní model fungující v naší rodině po mnoho generací.
i

Ze sbírek rodiny Schönfeldů: Antonín Mánes, akvarel