ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Schönfeld & Co Wealth and Asset Management, a.s., IČ: 08248737, se sídlem Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00 Praha 4, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24472 (dále jen jako „Společnost“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů společným správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

–           vzít souhlas kdykoliv zpět,

–           požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

–           vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

–           požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

–           na přenositelnost  údajů,

–           podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné během Vašeho používání webových stránek www.schoenfeldco.com (ii) zpracování osobních údajů prováděné během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Společnosti během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společnosti a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU