„Naším záměrem není pouze donátorství prostředků. Usilujeme
o vytvoření dlouhodobě a samostatně udržitelných struktur.“

Obecný blahobyt

Mezi slovy bohatý a movitý vnímáme zásadní rozdíl: definuje jej princip neprojezeného zisku.

Náš cíl představuje dlouhodobé udržení movitého rodu. Společně s klienty nastavujeme zdravou míru askeze v budoucích pokoleních a hledáme jejich motivaci v prospěchu mimo vlastní spotřebu.

V tomto kontextu také nepovažujeme aktivity v oblasti společenské odpovědnosti za jednosměrné pomáhání. Vnímáme je jako nedílnou součást naší činnosti, která z bohaté rodiny dělá vlivný rod zanechávající za sebou důstojnou stopu v dějinách naší země.

Opes Arte Quesitas

International School of Music and Fine Arts Prague

Robert Schönfeld založil v roce 1998 v Praze mezinárodní uměleckou školu International School of Music and Fine Arts. Tato škola se zaměřením na výuku hudby, tance a výtvarného umění je špičkovým vzdělávacím zařízením pro české i mezinárodní studenty. Její osnovy vycházejí z progresivních a zábavných metod, které umožňují dětem i dospělým zažívat radost z realizace jejich tvůrčího potenciálu.

Základním konceptem školy bylo podpořit a zapojit do pedagogického sboru učitelů ty nejtalentovanější české inteprety, což se díky flexibilním rozvrhovým podmínkám školy podařilo. Jejím účelem je nabídnout vzdělání na nejvyšší úrovni nejen těm, kteří usilují o profesionální kariéru, ale i ostatním zájemcům o studium pod špičkovým vedením.

Škola propojuje své studenty se skvělými českými i zahraničními interprety také v rámci svých koncertů a tanečních představení, na kterých studenti a profesionální umělci vystupují společně. Během své existence na škole studovalo více než 10 000 žáků a uskutečnilo se více než 680 koncertů, tanečních vystoupení a výtvarných výstav.

www.musicschoolprague.com

PKF - Prague Philharmonia

PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělohlávka pod názvem Pražská komorní filharmonie. Dnes patři mezi nejrespektovanější světové orchestry, což potvrzují pravidelná zahraniční turné a nahrávky pro nejrenomovanější světová vydavatelství. Od počátku sezony 2015-16 je hudebním ředitelem a šéfdirigentem orchestru Emmanuel Villaume.

Roli zakladatele převzal po Jiřím Bělohlávkovi Robert Schönfeld, který současně zastává pozici předsedy dozorčí rady. Robert Schönfeld – ještě jako student Akademie múzických umění v Praze – v orchestru příležitostně působil coby hráč prvních houslí.

www.pkf.cz

Dlouhá staletí koexistence umění a majetku dokazují, že se tyto světy vzájemně kultivují a partnerství jim oběma pomáhá ke zdárnému rozvoji.
i

Ze sbírek rodiny Schönfeldů: Josef Navrátil, olej