„Pokud jdete cestou dlouhodobého partnerství, je to správná filosofie. Zkratky totiž nefungují.“
Robert Schönfeld

Lidé

Schönfeld & Co Wealth and Asset Management disponuje v rámci skupiny RSBC investičními týmy a experty se zaměřením na private equity, nemovitosti a wealth & asset management.

Odborníci divize správy majetku se starají o portfolio velkých institucionálních investorů (Generali, ČSOB, římskokatolická církev aj.). Ty samé týmy pečují se stejnou důsledností i o naše klienty v rámci Schönfeld & Co Wealth and Asset Management.

Naši právní a daňoví poradci se řadí mezi profesní špičky v rámci Evropské unie. Klientům zároveň nabízíme možnost spolupráce s prvotřídními správci majetku ve Švýcarsku.

Partnership

Robert Schönfeld

Předseda správní rady

Podnikatel, filantrop a správce majetku, který byl rodu Schönfeldů v rámci restitucí navrácen. Zakladatel a majitel investiční skupiny RSBC. Prioritně podniká v oblasti nemovitostí a realitních fondů, průmyslu, logistiky, zemědělství, informačních technologií a investic.

RSBC zajišťuje nárůst hodnoty svěřeného kapitálu již více než 25 let. Objem aktiv skupiny dosahuje 7 miliard korun.

Zakladatel a předseda dozorčí rady Orchestru PKF – Prague Filharmonia, jenž patří mezi nejrespektovanějši česká i světová hudební tělesa současnosti.

Sociálně prospěšný podnikatel České republiky za rok 2012 (uděluje poradenská společnost EY Česká republika).

Zakladatel mezinárodní umělecké školy International School of Music and Fine Arts Prague, jedné z největších mezinárodních škol v České republice.

Absolvent Akademie múzických umění v Praze – obor housle, dějiny hudby a umění.

Více informací

Radovan Jakubčík

Partner

Wealth manažer a privátní bankéř Radovan Jakubčík má více než třicetiletou profesionální zkušenost v bankovním sektoru, kterou získal převážně v manažerských pozicích v mezinárodních bankách jako německá Dresdner Bank, švýcarská UBS, nebo lichtenštejnská LGT.

V těchto významných finančních institucích spravoval aktiva bonitních klientů v České republice, na Slovensku a dále ve východní a jihovýchodní Evropě. Svými zkušenostmi a přístupem si získal důvěru a respekt klientů, kterým dlouhodobě pečoval o finanční majetek v celkovém objemu 200 milionů eur. Své rozsáhlé a komplexní profesní know-how následně využil při budování a řízení Privatbanky ze skupiny Penta, kterou vedl jako generální ředitel pro Českou republiku po dobu jedenácti let.

Radovan Jakubčík staví svůj klientský přístup na spolehlivosti, otevřenosti a respektu. Ctí jedinečnost každého klienta a jeho osobního příběhu.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu na Univerzitě Karlově, následně ekonomii a strategický management na Technické Univerzitě v Ostravě. Hovoří německy, anglicky a rusky.

Více informací

Své syny učím, aby se na spravovaný majetek dívali pohledem svých vnuků. Ne svých dětí, ale o generaci dál.
i

Ze sbírek rodiny Schönfeldů